CCTV

Telewizja przemysłowa - dzięki tym systemom można zabezpieczyć swoje obiekty takie jak sklepy, warsztaty pracy, ulice i place zabaw. Profesjonalne systemy telewizji przemysłowej pozwalaj± na prowadzenie zdalnej obserwacji twojego mienia z dowolnego miejsca na świecie.

W skład telewizji przemysłowej wchodz±:
  • Kamera
  • Serwer wideo
  • Cyfrowy rejestrator wideo
  • Centrum monitoringu
  • Czujniki alarmowe