Sterowanie oświetleniem

automaty zmierzchowe

Automaty zmierzchowe służą do automatycznego załączania oświetlenia wystaw, ulic, placów, domów o zmierzchu i wyłączenia go o świcie.

automaty schodowe

Automaty schodowe służą do automatycznego załączania oświetlenia klatek schodowych, korytarzy czy też innych obiektów przez określony czas, po którego upływie oświetlenie jest wyłączone automatycznie.

przekaźniki bistabline

Elektroniczne bistabilne przekaźniki impulsowe umożliwiają załączenie i wyłączenie oświetlenia czy też innego urządzenia z różnych punktów za pomocą równolegle połączonych, chwilowych włączników sterujących. Bistabilne przekaźniki w odróżnieniu od elektromechanicznych są bezgłośne.


Zabezpieczenia nadprądowe

ograniczniki poboru mocy

Służą do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiornik w tym obwodzie. Chronią obwód przed tzw. "dzikim" przyłączem i kradzieżą energii elektrycznej.

przekaźniki priorytetowe

Przekaźniki te stosuje się między innymi, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki o dużej mocy mogące pracować niezależnie, a ich jednoczesna praca może spowodować zadziałanie zabezpieczeń prądowych.

bezpieczniki modułowe

Służą do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika.


Zasilanie

zasilanie stabilizowane

wskaźniki zasilania

Służą do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej. Napięcie sygnalizowane jest świeceniem odpowiednich LED w zależności od modelu.


Sterowniki czasowe

przekaźniki czasowe

Przekaźniki te służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej, np.: oświetlenie, sygnalizacja, wentylacja czy ogrzewanie.

zegary sterujące programowalne

Zegary te służą do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki domowej czy przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustawionego przez użytkownika.


Kontrola Faz

czujniki zaniku fazy

Przeznaczone do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowych w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie czy asymetrii napięć między fazami, które grożą zniszczeniem silnika.

czujniki kolejności i zanikania faz

Przeznaczone do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowych w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie czy asymetrii napięć między fazami, które grożą zniszczeniem silnika. Czujnik zabezpiecza kierunek obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem.

czujniki zaniku fazy z kontrolą stycznika

Przeznaczone do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowych w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie czy asymetrii napięć między fazami oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego, które grożą zniszczeniem silnika.

przekaźniki napięciowe

Służą do kontroli napięcia sieci jednofazowej lub trójfazowej oraz zabezpieczenia odbiornika przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości.

automatyczne przekaźniki faz

Przekaźniki te służą do zachowania ciągłości zasilania odbiorników jednofazowych w przypadku zanikania fazy zasilającej lub spadku jej parametrów poniżej normę. Używane są szczególnie tam, gdzie wymaga się ciągłości zasilania napięciem o prawidłowych parametrach, np.: klimatyzacja, sieci komputerowe i telekomunikacyjne, systemy alarmowe.